top of page

AKILLI MALZEMELER VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI

HAKKIMIZDA

Laboratuvarlarımızda biyoteknoloji ve akıllı malzemelerle ilgili projeler yürütülmektedir. Falcon Laboratuvarı biyomedikal çalışmaları ile hastalığı tespit edip durdurmayı ve iyileşme sürecini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Mıknatısların ve biyolojik elementlerin etkileşimi, disiplinler arası bir bakış açısı kullanılarak incelenmektedir. Manyetoforetik prensibinden yararlanılarak hastalıkların teşhisini kolaylaştıran hastalık tespit kiti geliştirilmiştir. Ayrıca insan vücudunda biyolojik element manipülasyonu yapabilen mikro yüzücüler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

 

Mikro yüzücülerin hastalıklar için spesifik bölgeye ilaç taşıyabilme yeteneği, hastalığın seyri üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bir diğer yandan kimyasal kullanımını en aza indirgeyerek gerçekleştirilen 'Yeşil Sentez' biyolojik organizmalar ve biyouyumlu unsurlar temel alınarak  micro yüzücülerin çevreci bir yaklaşımla üretilerek kullanılması amaçlanmaktadır. Biyolojik araştırmaların yanı sıra mıknatıs ve geri dönüşüm alanlarında yürütülen multi disiplinli çalışmalar endüstri ve bilim açısından laboratuarın önemli odak noktaları arasındadır. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bulgularla makaleler yayınlanmakta ve patent başvuruları yapılmaktadır.

 

Uzman olduğumuz alanlar ;​

 • Biyomedikal endüstrisinin ihtiyaçları için kontrol edilebilir fonksiyonel nano/mikro robotların üretimi

   

   

 • Nanopartikül sentezi (Fe, Fe-O, Au, Ag...)

   

   

 • Manyetik nanoparçacıkların mikro/nano yüzücülere entegrasyonu; kanser tanı ve tedavisinde kullanılmak üzere 

 • İnce film, nano ve mikropartikül formunda Nadir Toprak Içermeyen Kalıcı Mıknatısların üretimi

 • Enerji ve otomotiv endüstrisinde kullanım için yeni nesil lantanit içermeyen Fe16N2 kalıcı mıknatıs sentezi

 • Serbest Elektron Lazerler için Mikro Dalgalandırıcıların Tasarımı ve Prototiplenmesi

 • Nadir Toprak Metallerinin Geri Dönüşümü

 • Eklemeli İmalat

 • Magnetoforetik

İnce film, nano ve mikropartikül formunda Nadir Toprak İçermeyen Kalıcı Mıknatısların Üretimi, 2232 Tübitak/BIDEB Bursu. Başarıyla Tamamlandı

Enerji ve otomotiv sektöründe kullanılmak üzere yeni nesil lantanürsüz Fe16N2 kalıcı mıknatıs sentezi, 3501 Tübitak, 2018-2021. Başarıyla Tamamlandı

Serbest Elektron Lazer için Mikro Dalgalandırıcıların Tasarımı ve Prototiplenmesi, 2509 CampusFrance projesi, CERN, CNRS ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğiyle, 2019-2021

Biyomedikal endüstrisinin ihtiyaçları için kontrol edilebilir fonksiyonel nanorobotların üretimi, BAU BAP projesi, 2018-2019

Manyetik nanopartiküllerin mikro/nano yüzücülere entegrasyonu; kanser tanı ve tedavisinde kullanılacak, BAU BAP projesi, 2020-2021

Hızlı ve Güvenilir SARS-CoV- 2 Test Kiti, BAU BAP projesi, 2020-2022

Hızlı, Güvenilir ve Düşük Maliyetli Manyetik Nanopartiküle Dayalı SARS-CoV-2 Test Kiti, Tubitak/BIDEB 2020-2021

Çekirdek-Kabuk Yapısında Çok İşlevli, Mafsallı, Manyetik Fiber Robotların Üretimi ve Test Edilmesi, 1001 Tubitak, 2021-2023

Lantanit, Lantanit Oksit ve Kalıcı Mıknatısların Elektronik, Enerji ve Savunma Sanayi İçin Geri Dönüşümlü Olarak Geliştirilmesi, 1512 TEYDEB, 2021-2022

Lantanit, Lantanit Oksit ve Kalıcı Mıknatısların Elektronik, Enerji ve Savunma Sanayi İçin Geri Dönüşümlü Olarak Geliştirilmesi, KOSGEB, 2021-2023

Kalıcı Mıknatıs Olarak Fe16N2 Alaşımı Üretimi, BAU BAP projesi, 2022- 2024

Yeni Nesil Manyeto Optik Kerr Etkili Mikroskopi, Tübitak/BIDEB 2022-2023

Yayınlarımız

1. Ozaydin MS, Doganturk L, Ulucan-Karnak F, Akdogan O, Erkoc P. Contemporary Tools for the Cure against Pernicious Microorganisms: Micro-/Nanorobots. prosthesis. 2022; 4(3):424-443. https://doi.org/10.3390/prosthesis4030034

2. N.G. Akdogan , O. Zirhli , M. Gerin , Sylvie Le Floch , D. Le Roy , O. Akdogan , Production and Characterization of Compacted Fe16N2 Magnets, Acta Materialia (2022), doi: https://doi.org/10.1016/j.actamat.2022.18064

3. D. B. Gurel, N. Gunduz Akdogan, A. Aksoy and O. Akdogan, Toward Miniaturized Undulators with L10 Phase FePt Micromagnet Array, Phys. Status Solidi Appl. mater. Sci., 2022, 1–7. , doi:https://doi.org/10.1002/pssa.202100701

4. Akdogan, N. G., Odeh, Y., Alshammari, H. A., Zirhli, O., Akdogan, O. 2022. "Highly anisotropic magneto responsive SU8 / Fe ink for additive manufacturing". Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 541(September 2021), 168526., doi:https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168526

5. Hira Domac, B., Alshammari, H. A., Gunduz Akdogan, N., Akdogan, O. 2021. "Development and characterization of magnetically actuated national-swimmers by Stereolithography". Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 548(July 2021), 168976. doi:https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168976

6. Ozunlu, S., Gunduz Akdogan, N., Bozkurt, M. N., Doganturk, L., Alshammari, H. A., LE ROY, D., Akdogan, O. 2021. "Innovative Technique for Patterning Nd-Fe-B Arrays and Development of a Microfluidic Device with High Trapping Efficiency". Nanotechnology, 32, 495501. doi:10.1088/1361-6528/ac1dd6

 

7. Akdogan, O., G. Akdogan, N. 2021. "SmCo-based MFM probes with high switching fields". Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 520, 167124.doi:https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2020.167124

8. Alshammari, H. A., Akdogan, N. G., Erkoc, P., Akdogan, O. 2021. "Synthesis of magnetoresponsive microswimmers for biomedical applications". AIP Advances, 11(2), 025312. doi:https://doi.org/10.1063/9.0000003

 

9. Erkoc, P., Uvak, I., Nazeer, M. A., Batool, S. R., Odeh, Y. N., Akdogan, O., Kizilel, S. 2020. "3D Printing of Cytocompatible Gelatin-Cellulose-Alginate Blend Hydrogels". Macromolecular Bioscience, 20(10). doi:https://doi.org/10.1002/mabi.2020000106

10. Domac, B. H., AlKhatib, S., Zirhli, O., Akdogan, N. G., Öçal Dirican, C., Bulut, G., Akdogan, O. 2020. "Effects of PEGylated Fe–Fe3O4 core-shell nanoparticles on NIH3T3 and A549 cell lines". Helion, 6(1), 4–9. doi:https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e03124

11. Zirhli, O., Gunduz Akdogan, N., Odeh, Y. N., Misirlioglu, I. B., Devlin, E., Akdogan, O. 2020. "Fabrication and Characterization of Fe 16 N 2 Micro-Flake Powders and Their Extrusion-Based 3D Printing into Permanent Magnet Form". Advanced Engineering Materials, 22(11), 2000311. doi:https://doi.org/10.1002/adem.202000311

12. Akdogan, N. G., Polat, O., Akdogan, O. 2020. "Magnetic field mapping simulations of sub-mm period undulators for the next generation X-ray free electron lasers". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 969(May), 164062.doi:https://doi.org/10.1016/j.nima.2020.164062

13. Erkoc, P., Odeh, Y. N., Alrifai, N., Zirhli, O., Gunduz Akdogan, N., Yildiz, B., … Akdogan, O. 2020. "Photocurable pentaerythritol triacrylate/lithium phenyl-2,4,6-trimethylbenzoylphosphinatebased ink for extrusion-based 3D printing of magneto-responsive materials". Journal of Applied Polymer Science, 137(35), 1–10. Ozan Akdoğan, Ph.D. - Page 4,  doi:https://doi.org/10.1002/app.49043

14. Akdogan, N. G., Akdogan, O. 2019. "Synthesis of Nd-Fe-B/Fe hybrid micro-magnets". AIP Advances, 9(12), 125139. doi:https://doi.org/10.1063/1.5130412

15. Akdogan, O. 2018. "Synthesis of hard magnetic Mn3Ga micro-islands by e-beam evaporation". AIP Advances, 8(5), 1–5.doi:https://doi.org/10.1063/1.5007666

16. Akdogan, O., Sepehri-Amin, H., Dempsey, N. M., Ohkubo, T., Hono, K., Gutfleisch, O., … Givord, D. 2015. "Preparation, Characterization, and Modeling of Ultrahigh Coercivity Sm–Co Thin Films". Advanced Electronic Materials, 1(5), 1–8.,doi:https://doi.org/10.1002/aelm.201500009

17. Mcguiness, P., Akdogan, O., Asali, A., Bance, S., Bittner, F., Coey, J. M. D., … Kobe, S. 2015. "Replacement and Original Magnet Engineering Options (ROMEOs): A European Seventh Framework Project to Develop Advanced Permanent Magnets Without, or with Reduced Use of, Critical Raw Materials". Jom, 67(6), 1306–1317.,doi:https://doi.org/10.1007/s11837-015-1412-x

18. Le Roy, D., Akdogan, O., Ciuta, G., Dempsey, N., Givord, D. 2014. "Micrometer-size Nd-Fe-B dots as model systems for the study of intergranular phase engineering in Nd-Fe-B permanent magnets". Journal of Applied Physics, 115(17), 1–3.,doi:https://doi.org/10.1063/1.4867128

19. Akdogan, O., Dempsey, N. M. 2014. "Rapid production of highly coercive Sm-Co thin films by triode sputtering". Journal of Applied Physics, 115(17), 3–5.,doi:https://doi.org/10.1063/1.4863491

20. Akdogan, O., Dobrynin, A., Le Roy, D., Dempsey, N. M., Givord, D. 2014. "Superferrimagnetism in hard Nd-Fe-B thick films, an original concept for coercivity enhancement". Journal of Applied Physics, 115(17), 17–20. doi:https://doi.org/10.1063/1.4869067

21. Akdogan, O., Li, W., Balasubramanian, B., Sellmyer, D. J., Hadjipanayis, G. C. 2013. "Effect of exchange interactions on the coercivity of SmCo5 nanoparticles made by cluster beam deposition". Advanced Functional Materials, 23(26), 3262–3267.,doi:https://doi.org/10.1002/adfm.201201353

22. Akdogan, O., Li, W., Hadjipanayis, G. 2012. "High coercivity of Alnico thin films: Effect of Si substrate and the emergence of a novel magnetic phase". Journal of Nanoparticle Research, 14(6), 1–6.,doi:https://doi.org/10.1007/s11051-012-0891-8

23. Akdogan, O., Li, W., Hadjipanayis, G. C., Skomski, R., Sellmyer, D. J. 2012. "One-step fabrication of L1 0 FePt nanocubes and rods by cluster beam deposition". Journal of Applied Physics, 111(7), 10–13.,doi:https://doi.org/10.1063/1.3679085

24. Akdogan, O., Li, W., Hadjipanayis, G. C., Sellmyer, D. J. 2011. "Synthesis of single-crystal SmCo nanoparticles by cluster beam deposition". Journal of Nanoparticle Research, 13(12), 7005– 7012.,doi:https://doi.org/10.1007/s11051-011-0612-8

25. Akdogan, O., Hadjipanayis, G. C. 2010. "Alnico thin films with high coercivities up to 6.9 kOe". Journal of Physics: Conference Series, 200(SECTION 7), 5–8.,doi:10.1088/1742-6596/200/7/072001

EKİBİMİZ

PATENTLERİMİZ

1

 • Hızlı UV Kürleme Polimerik Malzeme

 •  Patent Beklemede.

 • Hem Ulusal hem de Uluslararası

3

 • Manyetik Tabanlı Esnek Test Kiti ve Transdermal Yama İçin Bir Üretim Yöntemi

 •  Patent Bekleniyor

 • Ulusal

4

 • Yüksek verimli RNA / DNA izolasyon kiti

 • Patent Bekleniyor

 • Ulusal

2

 • Fe16N2 Bazlı Kalıcı Mıknatıs Üretimi

 

 •  Ulusal Patent Tescilli

 

 • Uluslararası için Patent Bekleniyor 

Modern Architecture

MEZUNLARIMIZ

Contact Us

Adres

Yıldız, Çırağan Cd., 34349 Beşiktaş/İstanbul

Telefon Numarası

Email

Connect

 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page